Anlamlı Hayat Hikayeleri

22 Temmuz 2016 Cuma

Çalışıp Kazanmak


Lokman Hekim (aleyhisselam) oğluna şöyle nasihat ediyor:

"Ey oğul! Helal kazanç ile yoksulluktan korun. Yoksul düşen kimse üç müsibetle karşılaşır: Birincisi, din zayıflığıdır. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. İkincisi, akıl zayıflığıdır. Zira ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. Üçüncüsü, mürüvveti ve insanlığı kaybolur. Ey oğul! Çalış kazan! Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur, iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür."
hayathikayeleri

Kalbin Beş İlacı

Abdullak Antaki (rahmetullahi aleyh) şöyle diyor:

" Şu beş şey kalpteki manevi hastalıkları giderir: Salihlerle beraber olmak, Kur'an okumak, mideyi doldurmamak, gece ibadet için kalkmak, seher vakti samimi bir kalple Allah'a yakarıp dua etmek."

Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? OHAL Ne kadar sürecek?

21 Temmuz 2016 Perşembe

15 Temmuz 2016 askeri darbe kalkışmasının üzerinden sayılı günler geçti ve olayın seyrine göre toplanan MGK kararı gereğince tüm Türkiye'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılması için 3 ay süreyle OHAL (Olağanüstü Hal) kararı alındı. Peki bundan sonra ne olacak?

Askeri kalkışma sürecinden beri halkla beraber olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı sonucu genel kararı tüm Türkiye'ye televizyonlar aracılığı ile canlı yayında açıkladı. Açıklamasında milletimizin bütünlüğünü tehlikeye atan unsurların temizlenmesi sürecinde halkın refahını koruma adına izlenecek yolun 3 ay süreyle OHAL kararı alınmasında uygun görüldüğünü bahsetti.
ohal kararı nedir

 

Olağanüstü hal kararının ardından akıllara gelen soru ise bundan sonra ne olacak? Bizi neyin bekliyor olması?


Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.
Vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.
Kaynak - Mynet.com

OHAL Kararı ne zaman bitiyor?

 

Aslında bu sorunun ucu açık. Şuan için 3 ay süreyle alınan kararın yürürlülükte 6 ay kadar alınabilme hakkı vardı. Ancak hükümetimiz 3 aylık süre içerisinde mütabık oldu. Peki 3 ay sonra OHAL bitecek mi?
OHAL kararı olayların seyrine göre tekrar ele alınıp bu durum uzatılabilir. Fransa'da aylardır devam eden olağanüstü hal kararını görmekteyiz ve bu karar tekrar tekrar uzatılmaktadır. Türkiye'de kendi refahını düşünmek zorunda ve bu yüzden OHAL kararı 3 aylık periyodun sonunda uzatılabilir. Hatta bu karar 6 aylık bir  süreyle de uzatılabilir.

OLAĞANÜSTÜ HAL OLURSA NE OLACAK?

Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve
dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,
k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,
l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

Ana muhalefet partisi CHP'den olağanüstü hal kararına tepki geldi 


Cumhurbaşkanı'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı 3 aylık OHAL'e anamuhalefetten tepki geldi. CNN TÜRK'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel"Bu Meclis'e vefasızlıktır, nankörlüktür, sivil darbedir" dedi.

Tarihi Hikaye Abdülkadir GEYLANİ

19 Temmuz 2016 Salı


geylani

 

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri, İslam alimlerinin ve evliyanın en büyüklerindendir. Annesi ve babası tarafından peygamberimizin soyundandır. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehid idi.

Tarihten Anekdotlar

17 Temmuz 2016 Pazar

Kendinizi Türklere Teslim Edin:


 16.Yüzyılda Osmanlı Devletine direnmiş ve Türk orduları ile savaşa tutuşmuş olmasından dolayı Katolik Avrupa tarafından kendisine "Hristiyanlığın şövalyesi" unvanı verilen Boğdan Beyi Büyük Stefan ölüm döşeğinde evlâtlarına şöyle nasihatte bulunmuştur:

"Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız. Asla Rus'a yanaşmayın! Haindir, sizi yok eder. Fakat kendinizi Türklere emanet edin. Adil ve merhametlidirler."
*Recep Şükrü Apuhan - Ruhumda Darp  İzi Var


Avrupa'da Akıncı Korkusu:

osmanli1534 yılında Viyana'daki St.Stephen Katedralinde, Osmanlı akıncılarının yaklaştığını görüp çan çalarak haber vermekle vazifeli bir memuriyet ihtidas edilmiştir. Bu memuriyet ancak 1956 yılında, Viyana Belediye meclisince; "Artık bir Osmanlı tehlikesi kalmadığından, bu vazifenin lüzumu yoktur." diye bir karar alınarak iptal edilmiştir.
*İbrahim Refik - Akıncı Millet

İnsanlığın En  Muhteşem Harikası: 

Osmanlı içtimai yapısı üzerinde uzman olan Erlanyen Üniversitesi profesörlerinden Hutterroht diyor ki: " Osmanlı Devleti, geniş topraklarını ve üzerinde ki çeşitli kavimleri, Topkapı Sarayından mükemmel bir şekilde idare ediyordu. O saray da, Batı'daki en mütevazi bir derebeyinin sarayı kadar bile büyük değildi. Bu nasıl oluyordu?.."
*Mehmet Niyazi - Tarihe Saygı

Pasaport Farkı:

 Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra, son derece üzgün ihtiyar bir Ürdünlü, elindeki yeni Ürdün pasaportu ile İsviçre sefaretine giderek; "Herkes bu pasaportla alay ediyor. Eskiden Osmanlı Pasaportum varken selam dururlardı. Ben Osmanlı teb'asıyım, ne olur bunu değiştirin." diye yetkililere yalvarmıştır.
*R.Şükrü Apuhan - Batının Darağacında İsyan s.100
-z-
 
Ana Sayfa | Hakkımızda |İletişim
Copyright © 2016. PortaLITE.Net - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalama yapılamaz!..
PortaLITE fikridir.
| Ansiklopedi Portal

-->